Semino Rossi - Verrückt nach deiner Liebe

Ich sah ein Leuchten in deinen Augen
Und es traf mich wie ein Schlag
Tausend Feuer in meinem Herzen
Als ich in deinen Armen lag

Du und ich
Wir ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.