Rosanna Rocci - Unbeschreiblich weiblich - umständlich männlich

Die hohen Schuhe, das kurze Kleid
Vielleicht geh' ich schon zu weit
Doch was andere denken
Kümmert mich nicht mehr

Der blaue Anzug, das weiße H...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.