Ozuna - Háblale

Llego la hora, el tiempo de confesar
Los pecados y seamos de verdad
Vete y dile que ya no puedo aguantar
Las ganas que te tengo y que conmigo te qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.