Daddy Yankee - La Rompe Corazones

Sigue Daddy Yankee
Oh, Oh, Oh Oh
La, La
Oh, Oh, Oh Oh
Ozuna

Te pone una trampa, primero se deja querer
Te eleva hasta el cielo y luego te d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.