Natti Natasha - Criminal

Uh oh oh oh
El negrito ojos claros
Ozuna

Miento
Si te digo que en ti no ando pensando
Quisiera saber lo que estás haciendo
Te llamo pero...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.