Alex Sensation - Que Va

Tú te la pasas de aquí pa' allá
Yo me la paso de allá pa' acá
Diciendo que no nos queremos ma'
Diciendo que nos olvidamos que va

Tú te la pasas ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.