Kendo Kaponi - Pasó

De sólo una noche
Te quedaste en mi mente
No sé cómo fue pero pasó
(Pero pasó)

Te quedaste en mi mente
No sé cómo fue pero pasó
(Pero pas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.