Chayanne - Choka Choka

Muévete conmigo oh

Tú tienes algo que me está matando
Dame esa boca que me está llamando
Poco a poco vas rompiendo mi paz
Me vuelvo loco cuan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.