Semino Rossi - Du bist zu schön um wahr zu sein

Sternenklare Nacht
Der Mond erwacht
Musik erklingt
Unser Traum beginnt
Du lachst mich an
Und dann fing alles an
Ich will mit dir zum Himmel
Num...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.