Semino Rossi - Bella Romantica

Roter Wein
Und dunkles Kerzenlicht
Ein Sommertraum
Der uns so viel verspricht
Ein warmer Wind
Der uns zum träumen bringt
Nur du und ich
Du bist...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.