Semino Rossi - Mütter sind die wahren Engel

Bedingungslos
Schlägt dein Herz für mich
So unvergessen
All die Stunden
Denn dein gütiger Blick
Ist heute noch
So wie früher

An deiner Hand ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.