Semino Rossi - Alles Gute kommt von dir

Kaum bist du da will ich feiern
Du bringst die Sonne zurück
So wie ein Glas voll Champagner
Spür'jedes perlende Glück
Wenn du lachst
Wird mir war...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.