Semino Rossi - Tanz Noch Einmal mit Mir

Im Abendwind erklingt die Musik
Ich hör' ganz leise unser Lied
Mein Herz verbrennt liegst du in meinem Arm
Ein Gefühl als war es gestern
Als es mi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.