Semino Rossi - Besame Mucho

Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche la ultima vez
Bésame, bésame mucho,
Que tengo miedo perderte, perderte después

Quiero mirarme en t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.