Mike Brant - Felicita

Félicita
Ne me laisse pas seul dans ma nuit
A guetter le point du jour
A rêver d'amour
A pleurer d'amour
A crier d'amour
A brûler de fièvre

F...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.