Mike Brant - DEUX MINUTES TRENTE-CINQ DE BONHEUR

Chaque soir tu vas chanter
Pourtant tu n'es pas vraiment loin de moi
Je n'suis pas tout à fait abandonnée
Si je m'ennuie je peux retrouver ta voix
J'é...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.