Mike Brant - L' Amour C'est Ça l'Amour C'est Toi

Partout, n'importe où
Se rallument et puis se lèvent
Des chansons
L'amour c'est ça, hmm!
Un train, deux cent trains
Tous les trains du monde
All...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.