Mike Brant - Corps Perdu

A corps perdu, je t'ai demandé
De venir avec moi danser, danser
Le temps de te toucher les mains

Et déjà tout mon cœur prenait le tien
A corps p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.