Mike Brant - Tout Donné, Tout Reprise

Tu m'as tout donné
Tu m'as tout repris

Il fait soleil pourtant j'ai froid
Je suis tout seul pourtant je crois
Te voir partout
Je me souviens qu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.