Yves Montand - DES JE T'AIME

Toi qui cours dans les planètes
Pour voir si là-haut
Il y a des pâquerettes
Et des coquelicots

Mille excuses mon copain
Si je ne te suis pas
Je n'ai ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.