Ozuna - Nena Buena

Woh-oh
Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé?
Jaja, ustede' saben ya
Brr
Los Diose'
Uah

Lleva una vida normal, no se suele enamorar (oh, oh)
De ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.