Manuel Turizo - Esclavo de Tus Besos

Prometí olvidarte, pero a donde voy
Llevo tu recuerdo conmigo
Es mi corazón quien no te dice adiós
Pero en mi mente te lo digo, oh

Hoy quiero de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.