Nicky Jam - Te Robaré

No te me tiene' que desesperar
Y si conmigo yo te quiero llevar
El tiempo lo podemo' controlar
Y darte to'a la noche

No te desespere' que es...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.