Shadow Blow - Si Tu Marido No Te Quiere

Remix

Ay ay ay ay ay
Sudando, gritando mi nombre
Ay ay ay ay ay
Imaginándome que yo soy tu hombre
Ay ay ay ay ay ay ay ay ay
Él no te está tra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.