Ozuna - Lento

Mira mami
Te acuelda cuando antes le dabamos con el

P'arriba pa bajo lento lento
P'arriba pa bajo lento lento
P'arriba pa bajo lento lento
Acho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.