Manuel Carrasco - La Voz De Dentro

Es la voz de dentro
La que me grita y que no escucha ella
Porque la sujeto
Es la derrota por no sentir nada
¿Cómo se lo cuento?
Que yo me muero s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.