Manuel Carrasco - Vete

Vete
Quédate con tus excusas para siempre
Que no soy tu propiedad ni tu juguete

Por fin se puso el vestido del adiós

Vete
Ya no quiero disfra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.