Sanz Alejandro - Ese íšltimo Momento

Ahora que tengo la ocasión, quiero que hablemos los dos
Tú de mí, yo de tí, del corazón que sí
Que nunca es bueno el momento, hasta que no hay otr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.