Niña Pastori - Mi Libertad

La verdad es que no te veo y te echo de menos
Porque te miro a los ojos y veo el amanecer
No sé
Qué hacer
Por qué si te sigo me llevas directament...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.