Niña Pastori - Dos Que Se Quieren

Anda ve y dile a la luna
Que se vista de colores
Esta invitada a la fiesta
La juerga se hará de noche

Todos los que son románticos
A gritos pid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.