Alejandro Sanz - Caí

Caí por la madrugada
Como me huele a sal, me caí
Caí que se despierta por la mañana
Me llena el cielo de gaditanas, ay caí

Caí por la madruga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.