Niña Pastori - Rosa

Hoy, sentado en el balcón, sin ti, no hay mucho que decir
Hoy, no quiero estar aquí, ay sin ti
¿Dónde ir?, ¿de qué hablar? Ay sin ti
Me cuesta resp...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.