Niña Pastori - La Quiero a Morir

Y yo que hasta ayer, solo fui un holgazán
Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir
Podéis destrozar todo aquello que veis
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.