Ozuna - Hola

Mirada que refleja poca felicidad
Con el aura que tiene, ella sabe lo que da (baby)
Lo me que pudieron contar que no es la misma que antes
Pero de ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.