Ozuna - Secreto

Mejor lo mantenemos en secreto
Que lo que se cuenta se acaba
Mejor evitar los problemas
La envidia, los celos

Ella dice que no le cree a nadie
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.