Daddy Yankee - Asesina

Everybody go to the discotek

Maldito sea ese día que a ti te probé
Que Dios me perdone yo no te quiero ni ver
Ere' una asesina, un diablo en cuer...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.