Ozuna - It's Gonna Be A Lovely Day

Yeah

Puedo ver el sol que brilla
Ver el mar junto a la orilla
Darme tiempo para la vida, eh eh

Siento nuestro amor que late
Sin miedo a que s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.