Ozuna - Aunque Me Porté Mal

Y aunque yo me porte mal
Contigo yo quiero estar
Mi corazón no quiere a ninguna
Y es que a nadie le rindo cuenta
Y aunque yo me porte mal
Contigo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.