Ozuna - Escape

En casa dejemos los antifaces
Hora de quitarse los disfraces
Tú quieres conmigo se te nota
Tú quieres pasar una noche loca

Yo quiero que conmigo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.