Semino Rossi - Königin des Sommers

Ich seh die Sommersonne
In deinen Augen untergehen
Bonita reina, bonita reina
Schöne Königin
Und mit meiner Gitarre
Werd ich dir die Sehnsucht ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.