Kevin Fowler - Senorita Mas Fina

Uno, Dos, Tres, Quatro
Well her name was Rita Flores
Met her down in Matamores
She was hotter than the Mexican sun
She's one sweet Chicita
My la...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.