Ozuna - Se Preparó

Se preparó, se puso linda, a su amiga llamaba
Salió de rumba, nada le importó
Porque su novio a ella la engañaba
Como si nada
Ella se preparó, se ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.