Ozuna - Si Te Busco

(Dime bebé)
(Si, si dale, jeje)

Si tu gato te dejó sola (Jejeje)
Y quieres que te busque ahora (Dime bebé)
Manda el location baby y la hora ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.