Mike Brant - Toi mon enfant

Toi mon enfant, tu vas grandir
Loin de chez nous tu vas partir
Ton au-revoir, des larmes aux yeux
Ca voudra dire sans doute adieu

Ne dis pas non, toi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.