Mike Brant - Parce Que Je T'Aime Plus Que Moi

J'ai dans la tête
Des bruits de ton ? qui s'arrête
Alors je cours à la fenêtre
croyant que tu revienne déjà

Et je frissonne
Dans la rue je ne v...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.