Los Tremendos Gavilanes - Infamia

A ti te quise
Como a dios
Como jamas podre
A nadie mas querer
Y no puedo creer
La infamia de tu amor
Porque las mismas penas
Pasamos los dos
J...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.