Los Tremendos Gavilanes - Arnulfo Gonzalez

De Allende se devolvió
Con 21 años cabales
Gratos recuerdos dejo
Al pueblo y a los rurales

Estaba Arnulfo sentado
En eso pasa un rural
Le dic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.