Los Tremendos Gavilanes - Me Cai de la Nube

Me cai de la nube que andaba
Como a veinte mil metros de altura
Por poquito que pierdo la vida
Esa fue mi mejor aventura
Por la suerte cai entre l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.