Mike Brant - Qui Saura

Vous mes amis tant de fois vous me dites
Que d'ici peu je ne serai plus triste
J'aimerais bien vous croire un jour, mais
J'en doute avec raison
Es...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.