Riccardo Cocciante - Primavera

E solcherò il tuo corpo
Come se fosse terra
Cancellerò quei segni
Dell'ultima tua guerra

E brucerò col fuoco
Quest'erba tua cattiva
E ti farò con l'a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.